top of page

PRIVACY STATEMENT

Contactgegevens

SabriLike
Ruisvoorn 59
4007 NE Tiel
www.sabrilike.nl


1. Bewustwording

SabriLike heeft al haar medewerkers ingelicht, geïnstrueerd en geïnformeerd over de AVG en de gevolgen hiervan voor SabriLike en haar processen. Daarmee zijn onze medewerkers bekend met en zich bewust van de vernieuwde privacyregels.

​2. Uw rechten

Hoe kunt U Inzicht krijgen in de over u verzamelde persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens wij over u hebben verzameld, dan kunt u SabriLike vragen om hierover inzage te geven. Indien gegevens niet overeenkomen met uw situatie of voorkeuren, dan kunnen deze gegevens op verzoek worden gecorrigeerd. U kunt uw verzoek per e-mail aan ons richten. Stuur het verzoek met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar sabrilandman@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzicht door u is gedaan, vraagt SabriLike aan u om de kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Waarbij u uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen het verzoek binnen 5 werkdagen honoreren met uitzondering van: de overeenkomst contactpersoonsgegevens; hiervan kan de contactpersoon niet worden verwijderd, maar wel worden vervangen of gewijzigd of verwijderd ná afloop van de contractperiode.

Hoe kunt u beroep doen op uw recht om de gegevens te corrigeren en/of te Verwijderen?
Als u het niet eens bent met onze gegevensverwerking, kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit doet u door het versturen van een e-mail met uw voor- en achternaam, emailadres, en een kopie van uw identiteitsbewijs naar sabrilandman@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot corrigeren en/of verwijderen door u is gedaan, vraagt SabriLike aan u om de kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Waarbij u uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Binnen vier weken wordt contact met je opgenomen op basis waarvan vervolgstappen worden genomen.

Hoe kunt u de over u verzamelde persoonsgegevens van ons krijgen?  

U kunt uw verzoek per e-mail aan ons richten. Stuur het verzoek met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar sabrilandman@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot krijgen door u is gedaan, vraagt SabriLike aan u om de kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Waarbij u uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen het verzoek binnen 5 werkdagen honoreren.  

Hoe kunt u beroep doen op uw recht op het intrekken van de door u verleende toestemming?
De gegevens die SabriLike van u heeft verzameld, op basis van uw toestemming, kunt u ook eenvoudig weer intrekken. U kunt uw verzoek per e-mail aan ons richten. SabriLike zal het verzoek binnen 5 werkdagen honoreren en zal u hierover berichten. Met uitzondering van: de overeenkomst contactpersoonsgegevens; hiervan kan de contactpersoon niet worden verwijderd, maar wel worden vervangen of gewijzigd of verwijderd ná afloop van de contractperiode. 


Hoe kunt u SABRILIKE de opdracht geven om de over u verzamelde persoonsgegevens te delen met derden naar keuze?  
Uw verzoek voor het delen van uw persoonsgegevens met derden, kunt u per e-mail aan ons richten. Stuur het verzoek met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar sabrilandman@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot delen door u is gedaan, vraagt SabriLike aan u om de kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Waarbij u uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen het verzoek binnen 5 werkdagen honoreren. 

3. Overzicht verwerkingen

SabriLike verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die allemaal gerelateerd zijn aan het leveren van onze diensten - het bijhouden van bezoekersstatistieken, de mogelijkheid om reacties achter te laten onder de blogs (middels namen en e-mailadressen).


Wat gebeurt er als u geen toestemming geeft aan SABRILIKE, voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 

Zonder het verwerken van de persoonsgegevens kan SabriLike de like, comment en share functionaliteit van haar website niet aanbieden.

Hoe hebben wij de gegevensverwerking geregeld?

SabriLike, maakt voor haar website gebruik van Google en Wix.

Google

Als u gebruik maakt van onze website (klikken door de website en/of het invullen van het contactformulier) en u hiervoor, toestemming heeft gegeven, kan SabriLike, maar ook derde partijen zoals Google en Wix, door middel van cookies of vergelijkbare technologieën persoonsgegevens verzamelen over u. Zo kunnen Google en Wix bijvoorbeeld de kenmerken van het apparaat (mobiel, tablet, pc) dat u gebruikt, waarmee u deboekhoud company.nl bezoekt, worden vastgelegd of de locatie van het apparaat. Deze verzamelde gegevens worden door ons gebruikt om de functionaliteit en de communicatie van en op onze website te verbeteren en om onze dienstverlening te analyseren. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in de content en diensten waar onze online bezoekers in zijn geïnteresseerd. Ook analyseert SabriLike de online reis van de bezoekers op onze website. Vanaf het moment dat er een zoekopdracht in Google wordt gegeven, tot het moment de bezoeker een SabriLike-aanvraag doet en/of de website verlaat. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens om onze Google advertenties en de content op onze website nog relevanter te maken.

Wat zijn cookies?

Cookies en alle soortgelijke technieken, zoals scripts, zijn kleine tekst bestandjes die vanuit onze website worden geplaatst op de apparaten van de bezoeker(s). Op basis van een cookies kan SabriLike, je bij een volgend bezoek aan de website, herkennen en kan informatie worden verzameld over het gebruik van onze website. De verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies gebeurt altijd conform de bepalingen van dit SabriLike -AVG-document. Klik hier voor de volledige uitleg over cookies en het gebruik van cookies door ons.

Wix

SabriLike maakt gebruik van een door WIX ontwikkelde website. SabriLike maakt gebruik van het WIX (https://nl.wix.com/about/privacy) contactformulier in samenwerking met derde partij Powr.io waar onze formuliergegevens worden verwerkt. Wix en Powr hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wix behoudt zich het recht voor om verzamelde technische formuliergegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. De procedure op uw recht op inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens blijft onveranderd. Uw verzoek kunt u per mail, sabrilandman@gmail.com aan ons richten.

Van wie en waarom leggen wij persoonsgegevens vast?
Voor de volgende personen leggen wij persoonsgegevens vast:

 • Personen die hun teksten (blogs) beschikbaar stellen op sabrilike.nl

 • Personen die hun materiaal (artikelen, foto’s, afbeeldingen) beschikbaar stellen op sabrilike.nl

 • Personen die op de blogs van SabriLike reageren via een comment

 • Personen die blogs van SabriLike delen op social media

 • Personen die de blogs van SabriLike liken


Waar komen de verkregen persoonsgegevens vandaan?
SabriLike maakt op de website www.sabrilike.nl gebruik van diverse manieren om persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Via het algemene contactformulier

 • Via het WIX- website systeem (vanuit een like, comment, share of het toevoegen van een gast blog)

 • Via de Powr- contactformulier website functionaliteit 

 • Vanuit een mail, gestuurd aan sabrilandman@gmail.com

Welke persoonsgegevens leggen wij van u vast?
Van de Contactformulierpersoon leggen wij de volgende persoonsgegevens vast:

•    Aanhef, Naam
•    Emailadres
•    Telefoonnummer

Aan wie geven wij uw gegevens door?
De hierboven benoemde persoonsgegevens leggen wij vast in ons website systeem (Wix). SabriLike stuurt de persoonsgegevens - vanuit een aanvraag, niet door naar aangesloten bedrijven, die de diensten van SabriLike uitvoeren, mits hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven, door de aanvrager.   
 
Hoelang bewaren wij uw gegevens?
De gegevens van de overeenkomstcontactpersoon worden bewaard gedurende de contractperiode en maximaal 12 maanden ná afloop van het contract. De gegevens van de contactformulierpersoon worden bewaard gedurende 12 maanden. 

Hoe beveiligen wij de vastgelegde persoonsgegevens?
Enkel medewerkers met de juiste autorisatie krijgen inzage in de persoonsgegevens vastgelegd in het Wix crm-systeem. Daarnaast vereisen wij dat het wachtwoord hiervan elk kwartaal dient te worden aangepast. 

​Hoe kunt u beroep doen op uw recht op het indienen van een klacht?
Uw verzoek kunt u per mail aan ons richten en wij zullen uw verzoek binnen 5 werkdagen honoreren. 

Verwerkingsregister 
SabriLike houdt een elektronisch register bij. In dit register wordt opgeslagen:
•    Type relatie
•    Doel van de vastlegging 
•    Locatie van de opslag van gegevens
•    Namen van partijen met wie de gegevens zijn gedeeld

4. Data Protection Impact assesment

Voor SabriLike is een DPIA niet verplicht. De gegevensverwerking binnen SabriLike levert geen hoog privacyrisico op voor de bezoekers en aanvragers op sabrilike.nl. SabriLike levert géén hoog privacy risico op, inachtnemend van de volgende criteria op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia#in-welke-gevallen-moet-ik-een-dpia-uitvoeren-5879  Daarmee is SabriLike niet verplicht een DPIA uit te voeren. Zodoende heeft SabriLike geen DPIA uitgevoerd. 


5. Privacy by design & Privacy by default

SabriLike heeft haar systemen zodanig ingericht waarbij middels "privacy by design" en "privacy by default" instellingen privacy-vriendelijk zijn. Wij faciliteren 2 kanalen waarbij persoonsgegevens worden vastgelegd, namelijk het contactformulier en e-mail correspondentie. Hierbij leggen we niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en zijn alle instellingen privacy-vriendelijk.


6. Functionaris voor de gegevensbescherming

SabriLike is conform de door de Autoriteit Persoonsgegevens gestelde eisen niet verplicht – volgens artikel 37, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming - om een functionaris (FG) aan te stellen die belast is met de gegevensbescherming . Zodoende heeft SabriLike geen FG aangesteld. 

7. Meldplicht datalek

SabriLike heeft in haar bestaan niet te maken gehad met een datalek. In het geval van een datalek zullen wij deze direct vast te leggen en documenteren. Wij rapporteren datalekken binnen de gestelde 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij SabriLike is er nog geen sprake geweest van een datalek. 

8. Verwerkersovereenkomsten

​Al onze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons Wix website tool. Voor dit platform is geen verwerkersovereenkomst nodig. Op hun website (https://nl.wix.com/about/privacy) wordt in artikel 8 toegelicht hoe Wix hiermee omgaat.


9. Leidende toezichthouder

SabriLike heeft geen vestigingen in meerdere EU-lidstaten en/of de gegevensverwerking impact heeft.

10. Toestemming

Hoe verkrijgen wij toestemming?
In het contactformulier is een link opgenomen, die de SabriLike - privacy-statement opent. Naast deze link is een aanvinkhokje (checkbox) opgenomen die de bezoeker, verplicht moet aanvinken. Met het aanvinken bevestigt de aanvrager, de nieuwe Privacy regels van SabriLike te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.    

Hoe laten wij zien dat de verkregen toestemming voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving (AVG)?

De door de SabriLike opgestelde Privacy-statement is conform de eisen gesteld door De Europese privacy verordening: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR).

Lees hier alles over de nieuwe privacy wet op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samenvattend

 • Vrije wilsuiting: de bezoeker moet een eigen actieve handeling (toestemming) doen om de persoonsgegevensverwerking door SabriLike te laten verwerken, o.a. in het contactformulier.   

 • Specifiek: In dit document is aangegeven voor welk doel SabriLike, de persoonsgegevens verwerkt.

 • Geïnformeerd: SabriLike verklaart middels dit document, dat er is voldaan aan de uitgebreide informatieplicht m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers en aanvragers op deboekhoudcompany.nl.

 • Ondubbelzinnige wilsuiting: de bezoeker op deboekhoudcompany.nl dient bij binnenkomst op de website, akkoord te geven op de plaatsing en verwerking van cookies. Wat deze cookies inhouden, kan de bezoeker lezen in de cookie statement. De diensten aanvrager of contact aanvrager, krijgt in het contactformulier de mogelijk om de privacy voorwaarden te lezen.

 • Het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming: De aanvrager of contact aanvrager dient een actieve handeling (akkoord) te geven op deze voorwaarden, voordat het formulier kan worden verzonden aan SabriLike.     

 • Aantonen van geldige toestemming: In dit document is toegelicht hoe SabriLike persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens worden vastgelegd, hoe lang deze gegevens bewaard blijven en met welk doel de gegevens worden uitgevraagd. 

 • Het intrekken van toestemming: In dit document is toegelicht hoe de verstrekker van de persoonsgegevens zijn/haar gegevens kan inzien, kan aanpassen, kan laten wijzigen, kan laten verwijderen en/of kan laten delen met derden, door SabriLike. 

bottom of page