top of page

FaithTalk 

Faith is my lifestyle. Geloven is niet iets wat ik ‘erbij’ doe, ik probeer geloof en de geloofsovertuiging die ik heb zo veel mogelijk uit te dragen naar de mensen om me heen. Geloven is niet veroordelen, maar liefhebben en respecteren. Daarom vind ik het belangrijk om ook jullie te laten lezen wat geloof nu eigenlijk voor mij betekent, maar ook dat de ‘perfecte gelovige’ niet bestaat. 

Ik neem jullie mee in mijn persoonlijke leven met God.

bottom of page